Skip to content

Anders leren met paarden

ANDERS LEREN MET PAARDEN is een combinatie van cognitieve coaching en sociaal-emotionele coaching.

Met de methode “Anders Leren Met Paarden” werk je samen met het paard en leer je in beweging en interactief, in plaats van stilzittend, informatie tot je te nemen. Door de driedimensionale beweging en de hogere lichaamstemperatuur van het paard, communiceren de beide hersenhelften optimaal zodat de lesstof goed beklijft. Het paard zorgt voor evenwicht in het rationele en emotionele brein, het zgn. limbische evenwicht en alle zintuigen doen mee tijdens de oefeningen. De oefeningen worden zowel op als naast het paard gedaan. Tijdens de oefeningen kan worden gewerkt aan spelling (woord- en werkwoordspelling) en rekenen (optellen, aftrekken, tafels, breuken, klok kijken, maten en gewichten).

Wat heel fijn van het samenwerken met een paard is, is dat een paard niet over je oordeelt. Hierdoor voel je je veilig bij een paard en vanuit deze veiligheid kom je beter tot leren. Naast het bieden van veiligheid, gaat het bij een paard ook over andere kwaliteiten zoals contact maken, duidelijk weten wat je wilt, overtuigend optreden, vertrouwen geven en grenzen aangeven.
Omdat paarden zoveel impact hebben, zal de leerervaring minder snel vergeten worden dan in een regulier traject.

't Bonte erf