Dagbesteding

’t Bonte erf heeft plaats voor 8-10 kinderen per dag, afhankelijk van de problematiek en zorgvraag. De ervaring leert dat kinderen die uitgevallen zijn op school veel negatieve ervaringen hebben opgedaan. Hierdoor is alles wat met school en leren te maken heeft erg negatief en zijn ze hun motivatie om te leren kwijtgeraakt. Dit levert veel boosheid, verdriet en weerstand op. Wij vinden het belangrijk om ieder kind zijn of haar rust terug te laten vinden zodat er weer ruimte ontstaat om plezier te hebben en tot leren te komen. Door de kinderen veel succeservaringen te laten opdoen, creëren we zelfvertrouwen en vergroten we de motivatie om weer te willen leren.

Wij streven naar een harmonische groepssamenstelling met respect voor elkaar. Wij geloven erin dat niet alleen de paarden, maar dat ieder dier een therapeutische meerwaarde heeft op de ontwikkeling van kinderen. Gedrag van kinderen dat wordt gespiegeld door een dier, geeft herkenning en inzicht en is een aanzet tot verandering. Gedurende de dag wordt er ook voor de dieren gezorgd. Naast het schoonhouden van de leefomgeving, wordt er ook voor gezorgd dat er voldoende eten en water voor ze is. Natuurlijk is er ook tijd om te knuffelen en de paarden te poetsen.

Naast de verzorging van de dieren doen we ook andere activiteiten als naar het bos of strand gaan, spelletjes doen (zowel bordspelletjes, als spelletjes buiten met en zonder de paarden etc.), tekenen, kleuren, knutselen enz.. Op deze manier kunnen kinderen hun energie kwijt maar leren ze bijvoorbeeld ook met elkaar iets ondernemen, samen te werken, communiceren, omgaan met winst en verlies en de eigen grenzen aan te geven .

Samen spelletjes doen, verstoppertje spelen of het bouwen van een hut in het bos: al deze momenten dragen bij aan de vele facetten van de algemene ontwikkeling van de kinderen.