Onderwijs

Bij ’t Bonte erf leren de kinderen op een praktische manier belangrijke vaardigheden voor zichzelf zoals het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, reguleren van emoties en het bewaken van eigen grenzen.
Een team van professionals sluiten door middel van intensieve begeleiding aan bij de behoeften van de kinderen. Deze intensieve en gespecialiseerde begeleiding leidt tot het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en tot gedragsverandering.