Skip to content

Wat we doen

Op ’t Bonte erf leert men op een prettig en praktische manier over belangrijke vaardigheden voor zichzelf zoals het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, meer zelfvertrouwen, herkennen van de eigen comfortzone en het bewaken van eigen grenzen. Regels en afspraken worden individueel afgesproken, en consequent gehanteerd en nageleefd, zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd voor de kinderen. Duidelijkheid zorgt voor een veilig gevoel die de kinderen ondersteunt in hun ontwikkeling. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze verwacht wordt, waardoor wordt er een harmonische groepssamenstelling ontstaat met respect voor elkaar.

Naast de verzorging van de dieren doen we ook andere activiteiten als naar het bos of strand gaan, wandelen met de pony, spelletjes (zowel bordspelletjes, als spelletjes buiten met en zonder de paarden etc.) Op deze manier kunnen kinderen hun energie kwijt maar leren ze bijvoorbeeld ook met elkaar iets doen, samen te werken, communiceren, omgaan met winst en verlies en de eigen grenzen aan te geven . Denk aan een spel als verstoppertje, maar ook samen iets maken van zand of een hut in het bos dragen op vele facetten bij aan de ontwikkeling van de deelnemers.

Alle dieren participeren mee doordat ze los lopen op het erf. Hierdoor staan kinderen in nauw contact en kunnen ze veel leren over dieren maar ook over zichzelf. Ik geloof erin dat niet alleen de paarden, maar dat ieder dier een therapeutische meerwaarde heeft op de ontwikkeling van kinderen. Gedrag van kinderen dat wordt gespiegeld door een dier, geeft herkenning en inzicht en een aanzet tot verandering. 

't Bonte erf